POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111
splitsko-dalmatinska uprava > Vijesti > POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
10. listopad 2018. -

Komisija za provedbu internog oglasa za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca, objavljuje  

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa objavljenog na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva uprave, dana 05.09.2018.g., u postupku popune slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, na radna mjesta: 

1. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE, SLUŽBA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, ODJEL NADZORA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, vođa grupe za nadzor organiziranog kriminaliteta - 1 izvršitelj 

2. TRANZITNI PRIHVATNI CENTAR ZA STRANCE TRILJ, zamjenik voditelja Tranzitnog prihvatnog centra za strance Trilj – 1 izvršitelj 

3. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE, SLUŽBA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, ODJEL TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA, voditelj Odjela terorizma i ekstremnog nasilja – 1 izvršitelj 

4. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE, SLUŽBA OPĆEG KRIMINALITETA, ODJEL MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE, voditelj Odjela maloljetničke delinkvencije – 1 izvršitelj 

5. SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE, SLUŽBA ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU, ODJEL OČEVIDA, voditelj Odjela očevida – 1 izvršitelj 

6. POLICIJSKA POSTAJA KAŠTELA, pomoćnik načelnika policijske postaje za policiju – 1 izvršitelj 

7. I. POLICIJSKA POSTAJA SPLIT, vođa grupe za obradu kriminaliteta – 2 izvršitelja 

Testiranje će se održati dana 17.10.2018. godine  (srijeda), s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Trg hrvatske bratske zajednice 9, Split, III. kat/prostorija 309

O terminu održavanja testiranja, kandidati će biti obaviješteni i telefonskim putem. 

Pravni izvori za testiranje objavljeni su na web. stranici Ministarstva unutarnjih poslova, istovremeno s objavom internog oglasa. 

Osobe koje nisu podnijele pravodobnu ili potpunu prijavu, ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na interni oglas, te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na interni oglas. 

PRAVILA TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA)

 1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. 

Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na interni oglas za radna mjesta za koja se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u prostoriju gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju. 

2. Kandidati koji nisu pristupili testiranju, ne smatraju se više kandidatima u postupku. 

Za vrijeme pisane provjere znanja nije dopušteno:

- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;

- na bilo koji način ometati druge kandidate. 

Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila, bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 

Test se vrednuje bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je dobio najmanje 5 bodova.                       

3. Komisija će s kandidatima/kinjama koji/e su zadovoljili/e na testiranju, održati razgovor (intervju) istog dana 17.10.2018. godine, u 12,00 sati, u prostoriji 313/III.

Na razgovor (intervju) s Komisijom, biti će pozvani svi kandidati/kinje koji/e su zadovoljili na testiranju. 

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) vrednuju se bodovima od 0 do 10. Bodovi se mogu utvrditi decimalnim brojem, najviše na dvije decimale. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

                                                                       Komisija za provedbu internog oglasaVijesti za aktualni mjesec:


15.2.2019.Traže se očevici prometne nesreće
15.2.2019.Traže se očevici prometne nesreće
15.2.2019.Rezultati provedene akcije i najava pojačanog nadzora prometa za vikend
15.2.2019.Poziv na testiranje s izmijenjenim terminom održavanja testiranja( interni oglas od 23.1.2019)
15.2.2019.Sažetak u protekla 24 sata
15.2.2019.Razbojnička krađa u Kaštelima
15.2.2019.Dovršeno kriminalističko istraživanje
14.2.2019.Poziv na testiranje kandidatima za radna mjesta iz internog oglasa objavljenog 23. siječnja 2019.
14.2.2019.Poziv na testiranje kandidatima za radna mjesta iz internog oglasa objavljenog 15. siječnja 2019.
14.2.2019.Sažetak u protekla 24 sata
14.2.2019.Najava akcije u prometu
14.2.2019.Dovršeno kriminalističko istraživanje
14.2.2019.Provala u Kaštelima
14.2.2019.Informacija
14.2.2019.Napad na igrače vaterpolo kluba: dovršeno kriminalističko istraživanje nad još jednom osobom
13.2.2019.Suradnja s tvrtkom Cemex Hrvatska d.d.: održano predavanje prijevoznicima
13.2.2019.Sažetak u protekla 24 sata
13.2.2019.Razbojništvo u Splitu
13.2.2019.Sumnjiči se za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju
12.2.2019.Sažetak u protekla 24 sata


str.: 1 od 4. Ukupno: 69 zapisa.