POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Kontakt policajci PP Brač

 

I. KONTAKT RAJON (grad Supetar): obuhvaća centar grada Supetra (bez prigradskih naselja).  

Značajniji objekti i lokacije: OŠ  "Supetar", SŠ "Supetar" , Dječji vrtić "Mrvica", zgrade Općinskog i Prekršajnog suda, FINA, Pošta.

 KONTAKT POLICAJAC:   Božidar Anđelić

TELEFON:   021/ 309-226, 021/309-210, 021/631-145