POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111
splitsko-dalmatinska uprava > O nama > Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Obavlja poslove prijavništva (prebivalište, boravište, adresa stanovanja), određivanja matičnog broja građana, izdavanja uvjerenja te osobnih, putnih i prometnih dozvola. Zatim poslove registracije i odjave vozila te izdavanja vozačkih dozvola i dozvola  za nabavu, držanje i nošenje oružja, vodi postupak u svezi hrvatskog državljanstva te statusa stranaca.

Pruža stručnu pomoć  i obavlja nadzor nad radom policijskih postaja.
U sklopu sektora u inspektoratu unutarnjih poslova obavljaju se  poslovi zaštite od požara (prate se stanja i pojave iz područja zaštite od požara na području policijske uprave i poduzimaju se mjere za smanjenje broja požara, tehnoloških eksplozija i s tim prouzrokovane materijalne štete). Obavljaju se očevidi požara, tehnoloških eksplozija i akcidenata
U Pisarnici Policijske uprave građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.), uz dokaz o postojanju opravdanog interesa za dostavu traženih podataka te uz propisani iznos upravne pristojbe te također predaju prijave na raspisani natječaj.