POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111
splitsko-dalmatinska uprava > Dokumenti > Inspektorat unutarnjih poslova

Inspektorat unutarnjih poslova

 

Sjedište Inspektorata:     Policijska postaja Solin, Kralja Zvonimira 114

Adresa za dostavu pošte:  Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Split, Trg Hrvatske bratske zajednice 9


Uredovno vrijeme za građane:
  7.30- 14.00 sati svaki dan  (dnevni odmor 10 - 10.30 sati)

Telefonski brojevi:

021/309 756 tajnica
021/309 757 voditelj Inspektorata
021/309 769 faksInspekcija zaštite od požara i eksploziva

021/309 768 voditeljica Inspekcije

Zaštita od požara:
          Izdavanje posebnih uvjeta građenja iz područja zaštite od požara
          Izdavanje posebnih uvjeta zaštite od požara i eksplozija za skladištenje zapaljivih tekućina i plinova
          Izdavanje odobrenja za skladištenje zapaljivih tekućina ili plinova
          Izdavanje mišljenja o usklađenosti tehničke dokumentacije (izvedenih ili rekonstruiranih sustava za dojavu
             i gašenje požara) sa zakonima iz područja zaštite od požara i propisima donesenih na temelju tih zakona

Proizvodnja i promet opasnih tvari:
          Izdavanje odobrenja za nabavu eksplozivnih tvari
          Izdavanje odobrenja za prijevoz eksplozivnih tvari
          Izdavanje odobrenja za izvođenje javnog vatrometa i glasnog pucanja


Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova:

021/309 762 voditelj Inspekcije

Zaštitarski poslovi:
          Izdavanje dopuštenja i iskaznica za zaštitare, čuvare i zaštitare-tehničare
          Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova tjelesne zaštite u građanskoj odjeći
          Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama
          Izdavanje odobrenja za početak rada unutarnje čuvarske službe
          Izdavanje posebnog odobrenja za poslove pratnje prijenosom, prijevozom, te prijenosom i prijevozom
          Izdavanje potvrda o sukladnosti za vozila i specijalne sigurnosne spremnike koji se koriste za prijenos/prijevoz
            novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

Detektivski poslovi:
          Izdavanje odobrenja za početak rada privatnog detektiva
          Izdavanje odobrenja za početak rada detektivnskog ureda
          Izdavanje ovlasti za obavljanje detektivskih poslova
          Izdavanje iskaznica za poslove privatnog detektiva
          Prijava za polaganje stručnog ispita