POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111
splitsko-dalmatinska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Imotski

Postaja granične policije Imotski

Postaja granične policije Imotski
POSTAJA GRANIČNE POLICIJE IMOTSKI
Imotski, Kralja Zvonimira 3
 
Upravni poslovi PGP Imotski
Imotski, Šetalište Stjepana Radića 9
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon-PGP Imotski: 021/841 124; 309 169 ; 309 189;
telefaks. 021/841 118; 309 167
telefon - Upravni poslovi PGP Imotski: 021/307-534pOSTAJA GRANIČNE POLICIJE Imotski se prostire na oko 606 kilometara kvadratnih i osim grada Imotskog obuhvaća područje općina Zmijavci, Runovići, Podbablje, Zagvozd, Cista Provo, Lokvičići, Lovreć i Proložac. Na postajnom području prebivaju 32 400 stanovnika.

Sjeveroistočni se dio postajnog područja u duljini oko 60 kilometara proteže uz državnu granicu s BiH (općinama Tomislavgrad, Posušje i Grude u Zapadno hercegovačkoj županiji).
Sa južne strane postajnog područja, ispod vrhova planine Biokovo područje je Policijske postaje Makarska.
Na jugozapadu se nalazi postajno područje PP Omiš te na sjeverozapadu PP Sinj.  

Na području Policijske postaje Imotski nalazi se administrativni centar grada Imotskog sa poglavarstvom Grada, Općinsko državno odvjetništvo, Općinski i Prekršajni sud.
Na postajnom području se nalazi gradski kolodvor, Dom zdravlja Imotski sa još četiri doma zdravlja u okolnim općinama, carinske ispostave Imotski i Vinjani Donji, četiri srednje škole u sastavu Srednjoškolskog obrazovnog centra Mate Ujević Imotski, 10 osnovnih škola sa 25 područnih osnovnih škola, četiri predškolske obrazovne ustanove, te niz bankarskih i novčarskih ustanova i niz ugostiteljskih objekata.

Policijska postaja Imotski obuhvaća poslove operativnog dežurstva, temeljne policije, kriminalističke policije, prometne policije, granične policije i cjelokupne poslove iz djelokruga upravnih poslova MUP-a RH. 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, krim. policije, prometne i granične policije na izvršavanje redovnih zadaća, usmjerava i koordinira radom službenika na terenu, pruža pomoć građanima, ostvaruje suradnju sa tijelima civilne vlasti, inspekcijama i drugim državnim tijelima, razmjenjuje saznanja sa drugim ustrojstvenim jedinicama i sl.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela i prekršaja, intervencije po dojavama građana, osiguranja javnih okupljanja, pružanja pomoći građanima- asistencije, dovođenje osoba temeljem dovedbenih naloga, operativne i sigurnosne provjere, kao i druge radnje temeljem Zakona.
Kriminalistička policija provodi radnje i mjere u cilju pronalaska i hvatanja počinitelja kaznenih djela, pronalazak predmeta koji su predmet kaznenih djela ili mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom postupku, izvide kaznenih djela svih vidova kriminaliteta ( općeg, organiziranog, gospodarskog, zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delinkvencije, kazneno ravne zaštite djece), kriminalističko-taktičke radnje (zasjeda-racija) i drugo.
Prometna policija obavlja poslove nadzora i upravljanja prometom, provođenja preventivnih i represivnih mjera prema vozačima koji ne poštuju prometne propise, obavljanje očevida prometnih nesreća, provođenje planova sa aspekta nacionalnog programa prometne sigurnosti i sl.
Granična policija obavlja poslove kontrole i prelaska državne granice, suzbijanja nezakonitih migracija, suzbijanja prekograničnog kriminaliteta ilegalnog prebacivanja osoba i roba, dubinskog nadzora državne granice, provjere statusa stranaca boravka i sl. Na području PGP Imotski nalaze se dva stalna granična prijelaza zameđunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu - "Vinjani Donji" i "Vinjani Gornji", te tri stalna granična prijelaza za pogranični promet - "Jovića most", "Sebišina" i "Slivno".
Upravni poslovi kojima se rješavaju statusna pitanja građana, izdavanja osobnih iskaznica, putovnica, vozačkih i prometnih dozvola, registarskih pločica, poslovi oružja, dodjeljivanje JMBG-a, državljanstava, poslovi stranaca, izdavanje radnih dozvola, statusna pitanja stranaca i drugo.

 
Postajom rukovodi  načelnik Tihomir Nenadić.