POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111
splitsko-dalmatinska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Trilj

Postaja granične policije Trilj

Postaja granične policije Trilj
POSTAJA GRANIČNE POLICIJE TRILJ
Vedrine, Kristine Šušnjare 2, 21240 Trilj
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/504 710; 504 739
faks:  021/504 700
 
 
Postaja granične policije Trilj specijalizirana je postaja granične policije.
PGP Trilj vrši nadzor i kontrolu prelaska državne granice sa susjednom BiH od crte razgraničenja PU-Šibensko-kninske točnije od predjela Jankovo Brdo- Dinara do mjesta Cera, graniči sa PP Imotski. Cijelo područje državne granice uglavnom je brdsko-planinskih karakteristika. Dužina granične crte je oko 80 km, a u graničnom području živi oko 20 000 stanovnika.
 
Na području PGP Trilj nalaze se sljedeći granični prijelazi: 
  • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu „Kamensko“
  • Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu „Aržano“
  • Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Bili Brig“
  • Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Aržano Pazar“
  • Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Dvorine“
  • Stalni granični prijelaz za pogranični promet „Cera“

Područje odgovornosti ove PGP Trilj u svom organizacijskom smislu podjeljeno je na dva granična sektora i dvanaest stalnih ophodnih rajona. Područje I sektora podjeljen je na pet ophodnih područja, a II sektor na sedam ophodnih područja. Državna granica pokriva se do pet km u dubini teritorija i to autoophodnjama, odnosno dubinskim kontrolama.

Postajom rukovodi načelnik Ljubo Zečić.