POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111
splitsko-dalmatinska uprava > Policijske postaje > Postaja granične policije Trilj

Postaja granične policije Trilj

Postaja granične policije Trilj
POSTAJA GRANIČNE POLICIJE TRILJ
Trilj, Bana Jelačića 40
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/504 710; 504 739
faks:  021/504 700
 
 
Postaja granične policije Trilj specijalizirana je postaja granične policije.
PGP Trilj vrši nadzor i kontrolu prelaska državne granice sa susjednom BiH od crte razgraničenja PU-Šibensko-kninske točnije od predjela Jankovo Brdo- Dinara do mjesta Cera, graniči sa PP Imotski. Cijelo područje državne granice uglavnom je brdsko-planinskih karakteristika. Dužina granične crte je oko 80 km, a u graničnom području živi oko 20 000 stanovnika.

U nadležnosti PGP Trilj nalaze se dva MNCGP “Kamensko” i “Aržano-Prisika”, te tri granična prijelaza za pogranični promet “Bili Brig”, “Aržano Pazar”, “Dvorine”.

Područje odgovornosti ove PGP Trilj u svom organizacijskom smislu podjeljeno je na dva granična sektora i dvanaest stalnih ophodnih rajona. Područje I sektora podjeljen je na pet ophodnih područja, a II sektor na sedam ophodnih područja. Državna granica pokriva se do pet km u dubini teritorija i to autoophodnjama, odnosno dubinskim kontrolama.

Postajom rukovodi načelnik Jurica Jurišić.