POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Vrgorac

Policijska postaja Vrgorac
POLICIJSKA POSTAJA VRGORAC
Vrgorac, Hercegovačka 5
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/504-610; 504-629;  upravni poslovi 504-614
faks:  021/504-616;  674-195
 

Policijska postaja Vrgorac organizacijski je mješovita policijska postaja, tj. obavlja poslove temeljne, prometne, granične, kriminalističke policije, te upravnih poslova (prijave promjena prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva, dozvola za oružje i dr.) za građane i pravne osobe iz svih mjesta koji joj teritorijalno pripadaju.

Policijska postaja Vrgorac obuhvaća područje čija se zemljišna granica proteže na svom jugozapadnom dijelu u mjestu Župa i sjeverozapadnom dijelu u mjestu Slivno. Policijska postaja Vrgorac graniči sa općinom Imotski odnosno PP Imotski, odakle se u dužini oko 28 km proteže granica sa susjednom BiH do svog jugoistočnog dijela odnosno do mjesta Veliki Prolog gdje graniči sa PU dubrovačko –neretvanskom i to granica sa PP Metković nalazi se dva km južno od mjesta Veliki Prolog prema Metkoviću odnosno mjestu Mali Prolog koji pripada PP Metković.
Na svom jugoistočnom dijelu PP Vrgorac također graniči sa PU dubrovačko-neretvanskom, PP Ploče, u mjestu Draževitići gdje se granica sa navedenom PP nalazi južno prema mjestu Staševica cca 700 metaraS Policijskom postajom Makarska graniči na svom jugozapadnom dijelu u mjestu Brikva zaseok koji pripada PP Makarska, a koji se nalazi jugozapadno oko 700 metara od mjesta Duge Njive koje pripada PP Vrgorac.
Područje Policijske postaje Vrgorac prostire se na ukupno 284 km kvadratna, sa ukupno oko 28 km državne granice sa BiH, a nastanjeno je s približno 7 630 stanovnika.         

U samom Gradu vrgorcu nalazi se administrativno sjedište Grada Vrgorca, autobusni kolodvor, kao i stalna služba Općinskog suda u Metkoviću i Prekršajni sud Vrgorac, Dom zdravlja –Vrgorac, niz bankarskih i novčarskih ustanova, niz ugostiteljskih objekata, kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola.

Na području PP Vrgorac nalazi se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu "Orah" i stalni granični prijelaz za pogranični promet "Podprolog".

Postajom rukovodi načelnik Ivan Kalajžić