POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Trogir

Policijska postaja Trogir
POLICIJSKA POSTAJA TROGIR
Trogir, Put Muline 1
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/309 110; 309 139
faks:  021/309 101       

 
Policijska postaja Trogir smještena je na zapadnom djelu PU Splitsko-dalmatinske. Svojim teritorijalnim područjem i kopnenom granicom na istočnom i sjeveroistočnom djelu graniči sa Policijskom postajom Kaštela, na zapadnom i sjeverozapadnom djelu područja graniči sa susjednom PU Šibensko-kninskom, dok na moru obuhvaća i sedam nautičkih milja državne granice. Područje odgovornost Policijske postaje Trogir obuhvaća grad Trogir, općine Seget, Okrug i Marina, mjesto Slatine na otoku Čiovo koje pripada općini Split, te dva naseljena otoka, Drvenik Veliki i Drvenik Mali koji teritorijalno pripadaju općini Trogir.
Ukupna površina područja iznosi 257 km kvadratnih, a nastanjeno je s približno 27 000 stanovnika, čija brojka raste za vrijeme turističke i po nekoliko puta, te je tako prema procjeni turističkih zajednica tijekom turističke sezone 2008. na području ove Policijske postaje bilo 200 754 gostiju.
Uža gradska jezgra grada Trogira je posebno interesantna kao turistička destinacija budući da je bogata kulturnim spomenicima zbog čega je  uvrštena i na popis UNESCO-a.

Na području Policijske postaje Trogir nalazi se Općinski I Prekršajni sud Trogir, remontna i brodograđevna industrija, ACI marine u Trogiru i Marini, dvije srednje i pet osnovnih škola, u sklopu kojih se nalazi i sedam područnih osnovnih škola , veći broj novčarskih i ugostiteljskih objekata.

U Policijskoj postaji Trogir djeluje operativno dežurstvo, temeljna, prometna i kriminalistička policija, kao i upravni poslovi.
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika. 
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, pronalazak predmeta ili su predmet kaznenih djela i prekršaja, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.
Prometna policija obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, prevenciju i podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu kao što su regulacija cestovnog prometa, sankcioniranje prometnih prekršitelja, očevidi prometnih nesreća i drugi poslovi iz domene sigurnosti prometa na cestama.
Kriminalistička policija provodi mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
Upravni poslovi obavljaju poslove registracije vozila, prijave i odjave prebivališta i boravišta građana, registracije oružja i izdavanje oružnih listova, izdavanje, produljenje i promjena podataka osobnih dokumenata kao što su: osobna iskaznica, vozačka dozvola i putovnica te obavljaju poslove sa strancima.
 
Postajom rukovodi načelnik Marko Doljanin.