POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Solin

Policijska postaja Solin
POLICIJSKA POSTAJA SOLIN
Solin, Kralja Zvonimira 114
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/210 092; 309 789
faks:  021/309 755


Policijska Postaja Solin obuhvaća grad Solin sa mjestima Vranjic, Kučine i Mravince te općine Klis, Muć i Dugopolje sa mjestima: Koprivno, Kotlenice, Liska, Konjsko, Broćanac, Dugobabe, Korušce, Vučevica, Blaca, Prugovo, Brštanovo, Nisko, Gizdavac, Donji Muć, Gornji Muć, Neorić, Sutina, Zelovo Sutinsko, Postinje Gornje, Postinje Donje, Ramljane, Crivac, Bračević, Radunić, Ogorje Donje, Ogorje Gornje, Vrba, Milešina Mala, Milešina Velika i Pribude. PP Solin graniči sa I PP; II PP, PP Kaštela, PP Omiš, PP Sinj, PP Drniš. Površina koju pokriva PP Solin je 393.5 km kvadratnih i na tom prostoru živi približno 33 000 stanovnika.

Na području PP Solin nalazi se administrativno središte u gradu Solinu, Općinski sud, Prekršajni sud, antički lokalitet "Salona". U sklopu postajnog područja nalazi se više osnovnih škola, Visoko učilište, Dom zdravlja, više vrtića i športskih klubova, niz bankarskih i novčarskih ustanova, pošte, niz ugostiteljskih objekata, poslovne zone sa trgovačkim centrima.

U PP Solin djeluje kriminalistička policija, temeljna policija, operativno dežurstvo i upravni poslovi.
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te koordinira i usmjerava rad pol. službenika.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevenira kaznena djela i prekršaje, otkriva počinitelje kaznenih djela, intervenira prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencija, osiguranja i zaštite kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih postupanja prema stranim državljanima.
P
olicijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba ).
Upravni poslovi rade na prijavništvu građana, poslovima prometnih isprava, poslovima oružja i na poslovima državljanstva i stranaca.
 

Postajom rukovodi načelnik Petar Puljiz.