POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Omiš

Policijska postaja Omiš
POLICIJSKA POSTAJA OMIŠ
Omiš, Četvrt Vrilo 1
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/309 710; 309-739
faks:  021/309 709

 
Policijska postaja Omiš obuhvaća područje koje se proteže priobalnim dijelom Jadranske magistrale od mjesta Bajnice (autobusno okretište), gdje graniči sa područjem II PP Split, državnom cestom D-8 do raskrižja Dubci, gdje graniči sa postajnim područjem PP Makarska. Od područja raskrižja Dubci sjeverno državnom cestom D-39 do mjesta Katuni Prpuša gdje graniči sa postajnim područjem PP Imotski, kao i od Šestanovca državnom cestom D-62 do mjesta Grabovac, gdje graniči sa istom Policijskom postajom. Sa zapadne strane Postajnog područja od mjesta Tugare gdje graniči sa II PP Split, državnom cestom D -70 do čvora autoceste Blato na Cetini, nastavljajući županijskom cestom 6 260 do neposredne blizine mjesta Bisko, gdje graniči sa PP Sinj, kao i na sjeverozapadnom dijelu područja, gdje sa istom postajom graniči u mjestu Nova Sela. Ujedno područje nadležnosti proteže se autocestom A1 ukupno dužine 33 km od čvora Bisko, gdje graniči sa PP Sinj, do čvora Zagvozd – Zeleni most gdje je područje nadležnosti PP Imotski.

Na području Policijske postaje Omiš nalaze se strateški objekti hidrocentrala Zakučac i Kraljevac, brana Prančević, kao i športski objekti NK «Omiš» i NK «Orkan». Na istom području djeluje Općinski i Prekršajni sud, odnosno nalazi se jedna srednja škola, pet osnovnih škola s devet pripadajućih područnih osnovnih škola, te tri dječja vrtića s 19 odjeljenja, Dom zdravlja s pripadajućom hitnom službom i oko 130 ugostiteljskih i dr. objekata. Od drugih istaknutijih područja i objekata mogu se izdvojiti zaštićeni krajolik kanjona rijeke Cetine, tvrđava Fortica, vodopad Gubavica, kao i različiti susreti i to: Omiški ljetni festival klapa, Gusarske večeri s prikazom bitke, Moto-party Omiš i Duće, te državno natjecanjima u automobilizmu - Brnistra i Donji Dolac. Postaja teritorijalno pokriva oko 215 km kvadratnih, na čijem prostoru živi oko 25 650 stanovnika.

Policijska postaja Omiš organizacijski obavlja poslove kao mješovita policijska postaja, tj. obavlja poslove temeljne, promete, kriminalističke policije, te upravnih poslova (prijave promjena prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva, dozvola za oružje i dr.) za građane i pravne osobe iz svih mjesta koji joj teritorijalno pripadaju.
Operativno dežurstvo Policijske postaje tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća, te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika. 
Temeljna i prometna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja kroz II teritorijalna sektora i II kontaktna rajona, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima, poslove sigurnosti cestovnog prometa i dr.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 

Postajom rukovodi načelnik Vlade Perkušić.