POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Makarska

Policijska postaja Makarska
POLICIJSKA POSTAJA MAKARSKA
Makarska, Petra Krešimira IV br.4
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/307 739;  307 738
faks:  021/307 722


Policijska postaja Makarska nalazi se po svom zemljopisnom položaju na samom jugu Splitsko-dalmatinske županije, čije se zemljišne granice gledano sa mora protežu od Općine Brela do Općine Gradac, uključujući Grad Makarsku i naseljena mjesta: Donja Brela, Bast, Topići, Promajna, Krvavica, Bratuš, Veliko Brdo, Gornje Tučepi, Gornja Podgora, Drašnice, Gornje Igrane, Igrane, Živogošće, Mala Duba, Drvenik, Zaostrog, Podaca i Brist, te se nastavljaju do predjela "Dubci-Vruja" na zapadnom dijelu, gdje graniči sa Policijskom postajom Omiš, te do mjesta Potpoletnica na sjeverozapadnom dijelu, gdje graniči također sa Policijskom postajom Omiš, dok na južnom dijelu graniči sa Županijom Dubrovačko-neretvanskom u mjestu Gradac, odnosno sa Policijskom postajom Ploče, te na morskom dijelu granice s područjem Policijske postaje Brač i Policijske postaje Hvar, kao i do krajnjih granica područja policijske postaje na sjeveru, tj. planine Biokovo, te mjesta Brikva, gdje graniči sa područjem Policijske postaje Vrgorac i Policijske postaje Imotski.
Područje Policijske postaje Makarska prostire se na površini 566 km kvadrartnih, na kojem je nastanjeno oko 39 tisuća stanovnika.     


Na području Policijske postaje Makarska nalazi se Grad Makarska, Općinsko državno odvjetništvo, Općinski i Prekršajni sud, autobusni kolodvor, Dom zdravlja, trajektno pristanište, niz bankarskih i novčarskih ustanova, niz ugostiteljskih objekata i hotela, kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića, osnovnih i srednjih škola.

U Policijskoj postaji Makarska djeluje operativno dežurstvo, temeljna, prometna i kriminalistička policija. 
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne, prometne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća, te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima, dok djelatnici prometne policije osim gore navedenih zadaća obavljaju očevide prometnih nesreća.
Prometna policija obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, prevenciju i podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu kao što su regulacija cestovnog prometa, sankcioniranje prometnih prekršitelja, očevidi prometnih nesreća i drugi poslovi iz domene sigurnosti prometa na cestama.
Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, organiziranog, gospodarskog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).
 
Postajom rukovodi načelnik Geni Dropulić.