POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Hvar

Policijska postaja Hvar
POLICIJSKA POSTAJA HVAR
Hvar, Ive Miličića 5
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/307 565; 504 239
faks:  021/504 212


Policijska postaja Hvar obuhvaća područje otoka Hvara, kao i pripadajući morski pojas sa otočićima, tako da se ista sastoji od dva sektora i to teritorijalni sektor u kojeg spada područje otoka Hvara, te sektor more u kojeg spada pripadajući morski pojas sa otočićima .

Teritorijalni sektor se proteže od rta Pelegrin, kao najzapadnije točke otoka, do rta Sućuraj kao najistočnije točke čija je međusobna zračna udaljenost oko 76 km. Širina otoka varira , tako da je najširi u području starigradske nizine, a ukupna površina istog je oko 299.70 km kvadratnih. Na području sektora nalazi se 27 naselja od kojih su 24 naseljena , a tri nenaseljena, tako da je ukupni broj prijavljenih stanovnika oko 11 tisuća. Navedena naselja tvore četiri jedinice lokalne uprave i samouprave i to Grad Hvar, Grad Stari Grad, te Općinu Jelsa i Općinu Sućuraj, a ista su međusobno povezana sa glavnom otočnom prometnicom državnom cestom br. D116.

Na ovom području nalazi niz važnijih objekata od značaja i to sjedište Hvarsko-Bračko-Viške Biskupije, Općinski sud, šest poslovnica banaka, jedna podružnica FINA-e, te sedam poslovnica Hrvatskih pošta. Od privrednih objekta za navesti je jedno transformatorsko polje kao glavna karika sustava elektroopskrbe otoka Hvara i otoka Visa, te sustav vodoopskrbe sa crpnim i pumpnim stanicama te rezervoarima vodospreme otoka Hvara. Također se na području sektora nalaze tri benzinske postaje u vlasništvu INE i to stacionirane u gradu Hvaru, te mjestima Jelsa i Vrboska. Od ostalih privrednih objekata za navesti je tri velike hotelske kuće stacionirane u Hvaru Starom Gradu , te Jelsi i Sućurju, sa ukupno 14 hotelskih objekata. Također se na području sektora nalazi registrirano devet autokampova, te veći broj pansiona i hostela.
Na području sektora nalaze se 4 osnovne škole u većim mjestima kao Hvar, Stari Grad, Jelsa i Sućuraj, te dva srednjoškolska centra u Hvaru i Jelsi u kojima školu pohađa oko 1200 učenika, od čega na osnovnu školu otpada oko 830 učenika. Također se na području sektora nalazi šest ustanova za predškolski odgoj djece i u istima program pohađa oko 340 djece.
Područje sektora je povezano je sa kopnom trajektnim linijama između luka "Faros" i Splita, te između luka Sućuraj i Drvenik, kao i brodskim linijama Hvar-Split sa brodovima koji polaze sa otoka Lastova, te većim brojem brzo brodskih linija na relaciji Lastovo-Hvar - Split, te Jelsa – Bol - Split.
 

Sektor more obuhvaća priobalno područje otoka Hvara u dužini 254.2 km te morski akvatorij uz otok Hvar sa otočićima Šćedro, Zečevo, te arhipelagom Paklinskih otoka smješten neposredno ispred luke grada Hvara. Na navedene otočiće otpada 13 km kvadratnih, a isti su značajni turistički potencijal tjekom ljeta, jer na njima posluje veći broj turističkih objekatamahom restorana i sl. U navedenom sektoru nalaze se dvije ACI marine i to jedna u Vrboskoj, a druga na otočiću Palmižana koji je u sustavu arhipelaga Paklinskih otoka. Osim ovih za navesti je i četiri najznačajnije luke za pristan brodova i to u Hvaru, Starom Gradu, Jesli i Sućurju, kao i veći broj manjih pristaništa sagrađenih za vrijeme austrougarske. Sukladno navedenom na području sektora djeluju četiri ispostave lučke kapetanije Kapetanije Split. Na području sektora nalaze se dva sezonska granična prijelaza za međunarodni promet putnika u pomorskom prometu "Hvar" i "Stari Grad na otoku Hvaru".

Postajom rukovodi načelnik Jure Tadić.