POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska postaja Brač

Policijska postaja Brač
POLICIJSKA POSTAJA BRAČ
Supetar, Mladena Vodanovića 25
 
TELEFON ZA HITNE INTERVENCIJE: 192
telefon:  021/631 145
faks:  021/630 340
 
  
Policijska postaja Brač teritorijalno pokriva područje cijelog otoka Brača koje se prostire na površini od oko 400 km kvadratnih, a nastanjeno je sa približno 14 tisuća stanovnika.

Na području Policijske postaje Brač nalazi se sedam općina i grad Supetar koji je ujedno i administrativni centar otoka Brača, Općinsko državno odvjetništvo, Općinski i Prekršajni sud, Zračna Luka Brač, trajektne luke Supetar i Sumartin, autobusni kolodvor, Dom zdravlja Supetar, niz bankarskih i novčarskih ustanova, ugostiteljskih objekata kao i niz odgojno-obrazovnih ustanova od vrtića do osnovnih i srednjih škola.

U Policijskoj postaji Brač djeluju operativno dežurstvo, temeljna, prometna, granična i kriminalistička policija i upravni poslovi.
Operativno dežurstvo tijekom 24 sata zaprima dojave građana, upućuje policijske službenike temeljne i kriminalističke policije na izvršavanje potrebnih zadaća te potom usmjerava i koordinira radom policijskih službenika.
Temeljna policija obavlja poslove ophodnje postajnog područja, prevencije kaznenih djela i prekršaja, hvatanja počinitelja kaznenih djela, interveniranja prema dojavama građana, a obavlja i poslove asistencije, osiguranja i zaštite, kao i poslove suzbijanja nezakonitih migracija i drugih poslova u postupanju prema stranim državljanima.

Prometna policija obavlja poslove nadzora i upravljanja cestovnim prometom, prevenciju i podizanje razine sigurnosti u cestovnom prometu kao što su regulacija cestovnog prometa, sankcioniranje prometnih prekršitelja, očevidi prometnih nesreća i drugi poslovi iz domene sigurnosti prometa na cestama.Policijski službenici kriminalističke policije provode mjere i radnje u cilju pronalaska predmeta kaznenih djela i hvatanja počinitelja kaznenih djela te rade na poslovima suzbijanja svih vidova kriminaliteta (općeg, gospodarskog, organiziranog, zloporabe opojnih droga, suzbijanja maloljetničke delinkvencije i kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba).

Granična policija obavlja poslove u svezi sigurnosti civilnog zračnog prometa i prelaženja državne granice, osigurava javni red i mir, obavlja poslove suzbijanja prekograničnog kriminaliteta te kontrole kretanja i boravka stranaca. Na području PP Brač nalazi se stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u zračnom prometu "Brač".

Referada za upravne poslove obavlja poslove prijave i odjave građana, izdavanja uvjerenja, osobnih iskaznica, vozačkih dozvola, putovnica, odobrenja za držanje ili nošenje oružja, zatim poslove vezane za primitak i otpust iz državljanstva, izdavanje odobrenja za boravak stranaca i slično.
 
Postajom rukovodi načelnica Katica Jelinčić.