POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska kapelanija Sv.Mihovila Arkanđela

Policijska kapelanija Sv.Mihovila Arkanđela

 

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA 

 

policijski kapelan i dekan fra Žarko Relota

pomoćnik kapelana Luka Galić

            

 

Temeljem Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dužobrižništvu katoličnih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj (čl.5.), Pravilnika o dekanskoj službi u Vojnom ordinarijatu u RH, te Zakonika kanonskog prava (kan. 374. § 2), u skladu s Odlukom Vojnog ordinarija u RH mons. Jurja Jezerinca o reorganizaciji dosadašnjeg jedinstvenog Policijskog dekanata i uspostavi pet policijskih dekanata za MUP RH, uspostavljen je Splitski policijski dekanat. Mons. Juraj Jezerinac je Dekretom, od 1. kolovoza 2014. imenovao fra Žarka Relotu dekanom Splitskog policijskog dekanata, za period od tri godine.  

Splitski policijski dekanat obuhvaća sljedeće policijske kapelanije: "Sv. Mihovil" za PU splitsko-dalmatinsku - Split; "Sv. Filip i Jakov" za PU zadarsku - Zadar, "Sv. Luka" za PU šibensko-kninsku - Šibenik, te "Sv. Vlaho" za PU dubrovačko-neretvansku - Dubrovnik.