POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO – DALMATINSKA
Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21 000 Split, tel.: +385 21 307 111

Policijska kapelanija Sv.Mihovila Arkanđela

Policijska kapelanija Sv.Mihovila Arkanđela

 

POLICIJSKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKA 

 

policijski kapelan poslužitelj don Darko Poljak

don Marko Trogrlić, đakon

don Hrvoje Relja, đakon

                      pomoćnik kapelana Luka Galić

            

 

Temeljem Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dužobrižništvu katoličnih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske, Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj (čl.5.), Pravilnika o dekanskoj službi u Vojnom ordinarijatu u RH i Posebnog dijela Pravilnika  o ustrojstvu i djelovanju Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj za Ministarstvo unutarnjih poslova, msgr. Jure Bogdan imenovao je don Darka Poljaka s danom 12. kolovoza 2018.godine kapelanom poslužiteljem kapelanije "Sveti Mihovil Arkanđeo" PU splitsko-dalmatinske.